Το έργο e-Sisifos : Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας, εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” και αποσκοπεί στην δημιουργία μιας νέας διαδραστικής διαδικτυακής πύλης, στην οποία χρήστες (πολιτιστικοί φορείς, ειδικοί του χώρου, λάτρεις-ερασιτέχνες της Λαογραφίας κλπ) θα αναρτούν αρχειακό υλικό σε ψηφιακή μορφή, μέσω τεχνικών πληθοπορισμού (crowdsourcing) που φέρει λαογραφικό πρόσημο.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα (e-learning), που θα απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και θα τροφοδοτείται από αυτήν, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα αξιοποίησης θεμάτων της πύλης, με ελκυστικά εργαλεία πρόσληψης, γνώσης και αξιολόγησης.

Επιπλέον, εντύπωση προκαλεί η καινοτομία που δημιούργησε το e-Sisifos με τη δημιουργία εφαρμογής (application) για smatphones με τεχνικές προσωποποιημένης πληροφόρησης σχετικά με σημαντικά και ενδιαφέροντα πολιτιστικά σημεία της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας.

Το νέο αυτό Application (e-Sisifos) ενημερώνει τους πολίτες για τους πολιτιστικούς Συλλόγους της Κορινθίας, ενώ παρέχονται όλες οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες για τον κάθε Σύλλογο χωριστά.

Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για τις τρέχουσες εκδηλώσεις στην Κορινθία, ενώ διατίθεται και αρχειακό υλικών παλαιότερων εκδηλώσεων.

Τέλος, το καινοτόμο Application (e-Sisifos) παρέχει στους πολίτες πληροφορίες για όλα τα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Κορινθίας, ενώ εντυπωσιακή είναι η αυτόματη εφαρμογή GPS που ενημερώνει τους χρήστες την τοποθεσία τους καθώς διαθέτει και «Χάρτες».