Η γρια Τσεκούραινα

Η γρια Τσεκούραινα (Μερκούρη, από την Κλένια) λέει, είχε ένα παιδί και της σκοτώθηκε εκεί,… Πέθανε στον στρατό…

Είχε συλλείτουργο τ’ παιδιού της, έφαγε σκορδαλιά, ήπιε,…

-Παπά να με κοινωνή’εις !

-Τράβα φύγε από εδώ ! Μπεκρού ! 

-Ρέ παλιοτραγογένη ! …

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σιαπκαρά Γ. Θ., 2012, Ο Κήπος με τα Λουλούδια, ο Λαογραφικός κήπος των Χωριών μας με τις ιστορίες του & παροιμίες του Τόπου μου, Χιλιομόδι – Κλένια και τα γύρω χωριά (πρ. Δήμου Τενέας), Αθήνα, Anymedia/ Βασσάλος Αντώνης & Σια Ο.Ε., σελ. 17