Παπαθανασίου (Δημητρούλιας)

Ήσαν από την Σκοτεινή. Τον Μιχάλο τον έλεγαν “Διάκο” και “Σκοτεινιώτη”.

Άλλειβε την φουστανέλα του με ξύγκι.

Ήσανε Κλενιάτες. Δεν πήγανε καθόλου στο Αγιονόρι αλλά ήρθαν κατευθείαν στην Κλένια (Πάνω Κλένια).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σιαπκαρά Γ. Θ., 2012, Ο Κήπος με τα Λουλούδια, ο Λαογραφικός κήπος των Χωριών μας με τις ιστορίες του & παροιμίες του Τόπου μου, Χιλιομόδι – Κλένια και τα γύρω χωριά (πρ. Δήμου Τενέας), Αθήνα, Anymedia/ Βασσάλος Αντώνης & Σια Ο.Ε., σελ. 11