Ρεκλειταίοι

Οι Ρεκλειταίοι ήσαν από την Αίγινα.

Πουλάγανε γουρούνια, για αυτό τους λέγανε γουρνάδες και Ντοσαραίους (ντόσα=γουρούνα). Οι Ρεκλειταίοι δεν πήγανε καθόλου στο Αγιονόρι αλλά ήρθανε στην Κλένια, Αθήκια κλπ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σιαπκαρά Γ. Θ., 2012, Ο Κήπος με τα Λουλούδια, ο Λαογραφικός κήπος των Χωριών μας με τις ιστορίες του & παροιμίες του Τόπου μου, Χιλιομόδι – Κλένια και τα γύρω χωριά (πρ. Δήμου Τενέας), Αθήνα, Anymedia/ Βασσάλος Αντώνης & Σια Ο.Ε., σελ. 11