Τα ήθη και τα έθιμα συνδέονται αδιαμφισβήτητα με τις τοπικές μας παραδόσεις και αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία στις δραστηριότητες των συμπατριωτών μας.

Το παρακάτω προέρχεται από το Χιλιομόδι και καταγράφεται στο βιβλίο: Σιαπκαρά Γ. Θ., 2012, Ο Κήπος με τα Λουλούδια, ο Λαογραφικός κήπος των Χωριών μας με τις ιστορίες του & παροιμίες του Τόπου μου, Χιλιομόδι – Κλένια και τα γύρω χωριά (πρ. Δήμου Τενέας), Αθήνα, Anymedia/ Βασσάλος Αντώνης & Σια Ο.Ε.

Αγιασμός

“Όταν πίνεις αγιασμό, ρίχνεις λίγο στην παλάμη σου και βρέχεις τα μαλλιά σου από μπρός προς τα πίσω, και λες:

“Να πάει πίσω το κακό!””

(Από τη γιαγιά, Μαρίτσα)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σιαπκαρά Γ. Θ., 2012, Ο Κήπος με τα Λουλούδια, ο Λαογραφικός κήπος των Χωριών μας με τις ιστορίες του & παροιμίες του Τόπου μου, Χιλιομόδι – Κλένια και τα γύρω χωριά (πρ. Δήμου Τενέας), Αθήνα, Anymedia/ Βασσάλος Αντώνης & Σια Ο.Ε.