Τα ήθη και τα έθιμα συνδέονται αδιαμφισβήτητα με τις τοπικές μας παραδόσεις και αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία στις δραστηριότητες των συμπατριωτών μας.

Το παρακάτω προέρχεται από το Χιλιομόδι και καταγράφεται στο βιβλίο: Σιαπκαρά Γ. Θ., 2012, Ο Κήπος με τα Λουλούδια, ο Λαογραφικός κήπος των Χωριών μας με τις ιστορίες του & παροιμίες του Τόπου μου, Χιλιομόδι – Κλένια και τα γύρω χωριά (πρ. Δήμου Τενέας), Αθήνα, Anymedia/ Βασσάλος Αντώνης & Σια Ο.Ε.

Για να μην πεθαίνουν τα παιδιά

“Όταν, μετά το πρώτο παιδί, πεθαίνουν τα άλλα, τότε το πρώτο παιδί το βάζουν στο φούρνο, ανάβουν μια αφάνα και το φοβερίζουν, τάχα, λέγοντας:

“Θα ντά τρώς τα αδέρφια σου;”

Κι έτσι λέει, δεν παθαίνουν τα άλλα παιδιά που θα τα έκανε η μητέρα του”.

(Διήγηση Κων/νας, συζ. Θωμά Κεχρολόγου)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σιαπκαρά Γ. Θ., 2012, Ο Κήπος με τα Λουλούδια, ο Λαογραφικός κήπος των Χωριών μας με τις ιστορίες του & παροιμίες του Τόπου μου, Χιλιομόδι – Κλένια και τα γύρω χωριά (πρ. Δήμου Τενέας), Αθήνα, Anymedia/ Βασσάλος Αντώνης & Σια Ο.Ε.