Η ακρόπολη της Αρχαίας Φενεού τοποθετείται κοντά στο σημερινό χωριό Καλύβια στα βορειοδυτικά κράσπεδα της φενεατικής πεδιάδας. Ανασκάφηκε ανάμεσα
στα 1958-1961 από την έφορο κ. Ε. Δεϊλάκη.

Αποκαλύφθηκε ναός αφιερωμένος -σύμφωνα με τις επιγραφές- στον Ασκληπιό, οι διαστάσεις του
οποίου είναι 10Χ6,10 μέτρα και ορθογώνιο βάθρο πάνω στο οποίο βρέθηκαν
 δύο πελώρια μαρμάρινα πόδια με σανδάλια μήκους 80 εκατοστών το καθένα, ενώ πίσω
από το βάθρο βρέθηκε
 γυναικείο
μαρμάρινο κεφάλι ύψους 80 εκατοστών
με οφθαλμό από αλάβαστρο. Παριστάνουν τον Ασκληπιό και την Υγεία και
χρονολογούνται στα 150 π.Χ.