Η συνοικία των Άνω Τρικάλων ήταν η έδρα της αρχοντικής
οικογένειας των  Νοταράδων, που έφτασαν
από την Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκαν στα Τρίκαλα στις αρχές του 16ου αι.

Έκει βρίσκεται ακόμα και σήμερα ο Πύργος των Νοταραίων, στον οποίο και
γεννήθηκε ο Άγιος Γεράσιμος Νοταράς (1506-1579) του οποίου το σκήνωμα βρίσκεται
στην Κεφαλλονιά.