Στη βάση ενός μικρού λόφου με
κυπαρίσσια, στις ανατολικές παρυφές του όρους Βέσιζα (1200μ), βρίσκεται το
Ασκληπιείο της Τιτάνης, που ήταν ευρύτατα φημισμένο θεραπευτήριο της
αρχαιότητας, λόγω και του άριστου κλίματος της περιοχής που συντελούσε στη
θεραπεία πολλών ασθενειών.

Από στοιχεία που αναφέρει ο Παυσανίας, φαίνεται ότι
η λατρεία σε αυτό το μέρος ήταν αρχαιότατη, αφού εδώ συνέρρεαν κάθε χρόνο
χιλιάδες ασθενείς/προσκυνητές από όλη την Πελοπόννησο και άφηναν τα λατρευτικά
αφιερώματα τους στα αγάλματα του Ασκληπιού και της Υγείας που βρίσκονταν εντός
του.