Σχοινοχωρίτης Κων., 2014, Οδοιπορικό στο όρος Φουκάς
(Απέσας), εκδ. ΚΕ.Π.Π.Ε., Ζευγολατιό Κορινθίας.

Έως τα τέλη του 17ου αιώνα ξεκινάει η ανοικοδόμηση της Ζωοδόχου Πηγής στο όρος Φουκάς. 

Ο ιερός ναός της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται προσκολλημένος στο βράχο του όρους και έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο μαζί με τα προσκτίσματά του.

Διακρίνονται τα σκαλοπάτια και η είσοδος. Δεξιά της εισόδου διακρίνεται ο βράχος από τον οποίο έτρεχε νερό. Σύμφωνα με θρύλους, όποιος έπινε από αυτό το νερό γιατρευόταν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σχοινοχωρίτης Κων., 2014, Οδοιπορικό στο όρος Φουκάς
(Απέσας), εκδ. ΚΕ.Π.Π.Ε., Ζευγολατιό Κορινθίας