Στόχος του μουσείου είναι να συμβάλει στην
ανάπτυξη της ιστορικής και εθνικής συνείδησης, μέσα από την επαφή με τα
στοιχεία της ιστορίας αλλά και της λαϊκής μας παράδοσης και ταυτότητας.
Συμμεριζόμαστε την αγωνία για την ισοπέδωση των λαών και της εξαφάνισης των
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την ταυτότητα άρα και την ύπαρξη και την ιστορική
συνέχεια κάθε λαού. 

Το λαογραφικό μουσείο συντηρώντας το λαϊκό
πολιτισμό παρέχει εκπαίδευση για την γνώση του λαϊκού πολιτισμού στα σχολεία.
Το μουσείο πρέπει να αποτελεί μέρος της σχολικής διδασκαλίας και ο ρόλος του
εκπαιδευτικού σ’ αυτή τη διαδικασία είναι βέβαια καθοριστικός. Μέσα από τα
μουσεία πρέπει να εκπονηθούν Εκπαιδευτικά προγράμματα που να συνδέονται με τα
αναλυτικά προγράμματα και να αξιοποιούνται στην τάξη.

Η σύνδεσή μας με την παράδοση και το λαϊκό
πολιτισμό, με τις ρίζες μας δηλαδή, είναι υποχρεωτική και είναι καθαρά «θέμα
παιδείας» κάθε σχολείο πρέπει και οφείλει να εκπονήσει τέτοια προγράμματα.(π.χ.
να είναι υποχρεωτική η σύνδεση, η επίσκεψη, έστω μια φορά το χρόνο, κάθε τάξης
σε ένα λαογραφικό μουσείο).

Η εκπόνηση προγραμμάτων σε σχέση με το Λαϊκό
πολιτισμό στην περιοχή μας και στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
εκτός από τις συχνές επισκέψεις στο Λαογραφικό Μουσείο συμβάλει και στην ανάπτυξη
του τόπου μας.
Παραδίδουμε το πολιτιστικό αυτό έργο στους πολίτες του Δήμου μας  με την
ευχή να αξιοποιηθεί και να γίνει το στολίδι του τόπου μας.

Για επισκέψεις σχολικών τάξεων μπορείτε να
επικοινωνείτε:
1)    Δήμος Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης: τηλ. 2743360200
2)    Νούλας Αθανάσιος: τηλ. 6942660321
3)    Σιετής Δημήτριος: τηλ. 6978677290