Υδραγωγείο
που κατασκευάστηκε επί Αδριανού (2ος αι. μ.Χ.), με σκοπό να μεταφέρει νερό από
τις πηγές της Στυμφαλίας ως την Αρχαία Κόρινθο.

Το μήκος του είναι περίπου 85
χλμ. και είναι ορατό σε διάφορα σημεία, όπως για παράδειγμα στο χωριό του Αγ.
Σώστη, όπου είναι ορατό ένα τμήμα μήκους 20-30 μέτρα, καθώς και στο χωριό του
Αγίου Βασιλείου.