Η παρακάτω φωτογραφία προέρχεται από το Ημερολόγιο 2020: Κοντόζογλου
Θ., Κοντόζογλου Αρ., 2019, 20 χρόνια Κορινθιακοί Ορίζοντες 2000-2020, εκδ. «ΘΕΜΙΣ»

Ο περιστερώνας στο Βραχάτι κατασκευάστηκε το 1931. Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης ήταν ο αείμνηστος Γιώργος Κουντουριώτης, πολύ πλούσιος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος κυκλοφορούσε συνήθως ξυπόλυτος ακόμα και στις γιορτές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κοντόζογλου Θ., Κοντόζογλου Αρ., 2019, 20 χρόνια Κορινθιακοί
Ορίζοντες 2000-2020, εκδ. «ΘΕΜΙΣ»