Πρεδάρης Χ. Ι., 2010, “Κόρινθος 1858 – 2008”, Εκ.
Δήμος Κορινθίων

Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζεται ο Ιερός Ναός Αποστόλου Παύλου πριν τον φονικό σεισμού του 1928.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρεδάρης Χ. Ι., 2010, “Κόρινθος 1858 – 2008”, Εκ.
Δήμος Κορινθίων