Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου εθεμελιώθη το 1992.
 Είναι μονόκλειτος βασιλική και εορτάζει στο Γεννέσιο του Αγ. Ιωάννου του
Προδρόμου.  Στο ναό εξυπηρετούν οι ιερείς: π. Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος
και π. Ιωάννης Χαμάλης.

Πηγή

 http://www.imkorinthou.org/index.php/2010-12-11-10-42-13/2010-12-11-11-06-35/2010-12-11-11-07-24/2010-12-11-11-12-00