Home Βιβλία Βιογραφία ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙ!!!! ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1770 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙ!!!! ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1770 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821


  Ρωτήστε μας για πληροφορίες

Περιγραφή

Γράφει η Παυλίνα Μπεχράκη

 

 

Ο Κολοκοτρώνης ήταν αγράμματος.Ήξερε όμως να εμπνέει και να εμψυχώνει, να βγάζει τις λέξεις μέσα από τη καρδιά του, και να τις καρφώνει στις καρδιές των άλλων. Θα αρχίσουμε και θά επιμείνουμε σ’αυτό το χάρισμα, του Μεγάλου αυτού Έλληνα που του οφείλουμε της Ελευθερία μας,
μιάς και ήταν η ψυχή και ο νούς της Επανάστασης του Γένους ,με υποσημειώσεις για τις συγκεκριμένες στιγμές που ενώ δεν διέθετε ρητορικά χαρίσματα, αμόρφωτος ων, κατάφερνε να γαλουχεί, τους σκλαβωμένους, και να τους εμπνέει με τη πειθώ. Ο Κολοκοτρώνης, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, και του δόθηκε η ευκαιρία, όπως και από τη παραμονή του στη Ζάκυνθο ,όπου υπηρετούσε, στον Αγγλικό στρατό να έρθει σε επαφή, με τις συνταρακτικές Ευρωπαϊκές ιδεολογικές, και επαναστατικές διαφορές. Της νέας εποχής, που αν και αγράμματος, τις αφομοίωσε, και εμπνεύστηκε από αυτές από τα μηνύματά τους.

<Ή Γαλλική Επανάσταση, και ο Ναπολέων, έκαμε κατά τη γνώμη μου, να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου, Πρωτήτερα, τα Έθνη, δεν εγνωρίζον τους Βασιλείς, τους ενόμιζον, ως Θεούς της γής,και ο,τι κι’άν έκαμνον, το έλεγαν καλά καμωμένο.>

<Ή Επανάστασις η ειδική μας, δεν ομοιάζει, με καμμίαν, απ’όσες γίνονται, την σήμερον, εις την Εύρώπην. Τής Ευρώπης αί επαναστάσεις, εναντίον, των διοικήσεών των, είναι εμφύλιος πόλεμος.Ό ειδικός μας πόλεμος, ήταν ο πλέον δίκαιος, ήταν το Έθνος, με άλλο Έθνος, ήταν με έναν λαόν,΄που ποτέ δέν ηθέλησεν να αναγνωρισθεί, ως τοιούτος, ούτε να ορκιστή, παρα μόνον ό,τι έκαμνε η βία. Ούτε ο Σουλτάνος, ηθέλησε ποτε να θεωρήσει τον Ελληνικόν λαόν ,άλλ’ως σκλάβους>

<Έκείνος ο πόλεμος, εστάθει η ευτυχία της Πατρίδος.Άν εχαλιώμεθα, εκινδυνεύαμε,να μη κάμωμεν ορδή πλέον, Καί ήταν η Επανάσταση αυτή,που εσχέτισε όλος τους Ελληνες.>

<Όποιο χωριό δέν ήθελε να ακολουθήσει την φωνήν της Πατρίδος, τσεκούρι και φωτιά>

{ ‘Ήταν τότε στις 23 Μαρτίου του 1821,που από τη μία
προκάλεσε αισθήματα ενθουσιασμού, αλλά και πληροφορήθηκε,
πως ορισμένοι Έλληνες, έδειξαν απροθυμία να συμμετάσχουν στην
Επαανάσταση και έδωσε τη φοβερή εντολή, ]

<Κάθε Έλληνας, είχε και τα καπρίτια του και έπρεπε για να κάνεις δουλειά μ’αυτούς, άλλον να φοβερίζεις, άλλον να κολακεύεις, άλλον να τιμωρείς κατά τους ανθρώπους.>

<Η μάθησή σας, να μη γίνει σκερπάνι μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος. Καί μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας καλό>
{ Ό Κολοκοτρώνης δεν φοβόταν τον θάνατο στη μάχη.
Τό μόνο που φοβόταν ήταν η διχόνοια. Η δεύτερη ρήση είναι από τη
περίφημη ιστορική ομιλία του στη Πνίκα, και τόνισε στους μαθητές.
την αξια της ενότητας.}}

<Ή αρχηγία, ενός Ελληνικού στρατεύματος, ήταν τυραννία, γιατί ο καθένας έκαμνε τον αρχηγό,τον δικαστή,τον φροντιστή.>
[Γνώριζε ότι η αρχομανία, των, Προκρίτων, και των Αγωνιστών
ήταν η κύρια αιτία της διχόνοιας.}

<Πρίν βγώ στη στεριά έριξα στη θάλασσα, όλα τα περασμένα
Κάμετε το ίδιο και κι’έσείς. Θάψετε μέσα σε εκείνο το λάκκο,
τα μίση σας, και τας διαφοράς σας, και βοηθήστε, να διώξουμε
τον τον νέο εχθρό από τον τόπο μας.
[ Η νέα απειλή, αυτή τη φορά άκουγε στο όνομα Ιμπραϊμ, και
το τόνισε βγαίνοντας βγαίνοντας από τη φυλακή στην Ύδρα,
΄που ήταν έγκλειστος για πρώτη φορά.}

<Αντίκρυσα τόσες φορές τον θάνατο και δεν τον φοβήθηκα Ούτε και τώρα τον φοβάμαι. Καλύτερα που με σκοτώνουν άδικα παρά δίκαια…>
{Απάντησε όταν τον καταδίκασαν εις θάνατο για πρώτη φορά,
κατα τον δεύτερο Εμφύλιο, και στη συνέχεια μετατράπηκε
η ποινή του, και φυλακίστηκε στην Υδρα.]

<Αδελφοί μου βλέπω ότι φοβείσθε αλλά ούτω δεν θα κάνουμε δουλειά, διατί φοβείσθε και φεύγετε? Εγώ, εις αυτά τα βουνά,με είκοσι και σαράντα ανθρώπους, άλλοτε εκτυπούσα τους Τούρκους, και δεν μου έκαναν τίποτα. και τώρα ΄που εσηκώθη όλος ο κόσμος φοβείσθε? Οί Ρώσοι, επήρανε την Ενδενέ, και έως τώρα, θα  επήραν και την Πόλιν, και μας στέλνουν και αρχηγόν,εδώ με χρήματα,με μπαγιονέτες,δέκα χιλιάδες,και με πολεμοφόδια και όπλα.>

{ Μέ ομιλίες φλογερές ο Γέρος του Μοριά,φρόντιζε να σκορπά
στους στρατιώτες του, τη φλόγα της Επανάστασης
.<Σύστε στα καστρα,πολιορκείστε><Οί τούρκοι είναι όλοι σαβούρα>

{Επιπλέον προσπαθούσε να εμψυχώσει,επινοώντας υποτιθέμενη
βοήθεια των επαναστατημένων Ελλήνων.και έσταξε στίς ψυχές τους την αφοβία>
<Απόψε ήλθεν στο όνειρό μου,η τύχη της Πατρίδος μας,και μου είπεν, ότι είμεθα νικηταί,τόσον πολύ,όπου νίκην καλλιτέρα ναπό την σημερινήν, δέν εκάναμεν,αλλά ούτε θέλομεν κάμει,Έχω τόσην βεβαιότητα,να σας είπω να μην πάρετε,ούτε τα άρματά σας,δια να πάρωμε των Τούρκων. .Ό Θεός είναι με ημάς,να μη σας μέλλει,τίποτα,πηγαίνετε να ετοιμασθήτε καθώς σας είπα,και να έλθετε,εδώ όλοι,να ξεκινήσωμεν μαζί.>
[Λίγο πριν από τη κάθοδο του Δράμαλη και τη μάχη στα Δερβενάκια}
στις αρχές του 1822 ο κίνδυνος να δειλιάσουν μπροστά στα λεφούσια
των Τούρκων,φυσικό ήταν να γίνει μεγάλη αναταραχή,και να χαθουν
τα πάντα..Τότε ήταν που ο Κολοκοτρώνης απέδειξε,πως η φήμη που
τον ακολουθούσε, δεν ήταν τυχαία.Αύτό ακριβώς έγινε και όταν ο Ιμπραϊμ
βρήκε την Επαναστατημένη Ελλάδα,διχασμένη,κομματιασμένη ύστερα από δύο
εμφυλίους .Ό Γέρος του Μοριά έσωσε την Επανάσταση, έσωσε το Γένος,}

<Γιατί θέλομε τον χαμό μας μονάχοι μας? Εμείς εσηκώσαμε τα άρματα,δια τους Τούρκους, και έτσι σηκωθήκαμε οι Έλληνες, δια τους τυράννους,και στέκεται όλη η Ευρώπη,να ιδή τι πράγμα είναι τούτο.Θά πουν οι βασιλείς ότι τούτοι,δεν εσηκώθησαν για την ελευθερίαν,αλλά για να σκοτωθούν συνατοί τους ,και είναι κακοί άνθρωποι.>

{Οί διαμάχες μεταξύ Προκρίτων και οπλαρχηγών,για την εξουσία,
ήταν τόσο μεγάλες που ούτε οι στρατιωτικές επιτυχίες του πρώτου
χρόνου του ξεσηκωμού,του σκλαβωμένου Γένους,δεν μπόρεσαν
να ανακόψουν.Ένας εμφύλιος ,είχε ξεσπάσει από τον δεύτερο χρόνο της
Επανάστασης με κεντρικό πρόσωπο τον Δημήτριο Υψηλάντη,
και τη συμμετοχή και Φιλικών.,που έβαλε σε μεγάλο κίνδυνο τον Αγώνα.}
<Τί κοιτάζετε,βρέ Έλληνες.Εγώ,είμαι ο Κολοκοτρώνης,θάλασσα εμένα
δεν με τρώγει,ούτε τα ψάρια..
{ Ό δεύτερος εμφύλιος ,τρία χρόνια μετά τον ξεσηκωμό,είχε πλέον
ξεφύγει από κάθε όριο.Η καταστροφή με τον Ιμπραϊμ να κάνει περίπατο
και να παίρνει τη μια περιοχή μετά τη άλλη με τους ισχυρότερους Προκρίτους της Πελοποννήσου και τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή ήυαν βέβαιη.Τον καταλύτη των εξελίξεων,αποτέλεσε η αποβίβαση του Ιμπραήμ,στον Μοριά

{Από το εικονιζόμενο βιβλίο μου }

Πηγή

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙ, Παυλίνα Μπεχράκη

Σχόλια

Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο ακόμη.

Δώστε πρώτος ένα σχόλιο “ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙ!!!! ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1770 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821”
No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.

Font Resize
Contrast